Aviation - David Muscroft.
Powered by SmugMug Log In

Seaplane cockpit at Oshkosh 1992.

48 OSHKOSH 12

OSHKOSH