Aviation - David Muscroft.
Powered by SmugMug Log In

Self, seaplane,Oshkosh, USA 1992

dm oshkosh floatplane

oshkoshfloatplane